Hyppää pääsisältöön
Rautatiesilta pimeässä vauhtiviivat

Rautatieliikenteen vetovoima Finrailin strategian ytimessä

Maailman turvallisinta ja edistyksellisintä rautatieliikenteen ohjausta asiakaslähtöisesti. 

Finrail panostaa rautatieliikenteenohjauksen laadun ja toimintavarmuuden kehittämiseen.  Täsmällinen ja sujuva liikenne on kriittisen tärkeää sekä yrityksille että kuluttajille luoden edellytyksiä myös liikennemuodon markkinaosuuden vahvistamiselle. Turvallisuus on toimintamme keskiössä ja Finrail haluaa olla myös vahvasti mukana rautatieturvallisuuden kokonaisuuden kehittämisessä.

Asiakaslähtöisyys on yhä keskeisemmässä roolissa Finrailin strategiassa.  Hyvä asiakaskokemus koostuu turvallisuudesta, täsmällisyydestä, ajantasaisesta matkustajainformaatiosta ja myös asiakkaiden tarpeita vastaavista muista käyttäjäystävällistä palveluista. Palvelujen ja kehittäminen vuorovaikutteisesti asiakkaiden kanssa on entistä korostuneempi osa toimintaamme.

Automaation lisääminen, älykkäiden liikenteenohjausjärjestelmien käyttöönotto ja tiedon hyödyntäminen ovat keskeisiä keinoja työssämme. Panostamme myös henkilöstömme korkean ammattitaidon ylläpitämiseen ja osaamisen syventämiseen, jota esimerkiksi uusien järjestelmien kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen edellyttävät. 

Finrailin strategia ohjaa kehittämään yhä innovatiivisempia palveluja, jotka lisäävät rautatieliikenteen vetovoimaa

Digirata-hanke on tärkeä esimerkki siitä, kuinka Finrail voi vastata tulevaisuuden liikenteen uudistuviin tarpeisiin. Digiratahankkeessa tavoitteena on rautatieliikenteen liikenteenhallinnan ja  -turvallisuusjärjestelmän uudistaminen kustannustehokkaasti digitalisaatiota ja kaikkein moderneimpia teknologioita hyödyntäen.

Digiradassa tavoittelemme junaliikenteen kapasiteetin kasvattamista todella merkittävässä määrin, kun rataosuuksilla voisi ajaa suurempi määrä junia. Työn lähtökohtina ovat myös nykyistä toimintavarmempi, täsmällisempi liikenne ja turvallisuuden edelleen parantaminen.  Uudistuneen teknologian tulisi antaa edellytykset liikenteenohjauksen optimointiin tekoälyn avulla ja hyödyntää tehokkaasti liikenteen reaaliaikaisen aikatauluja, kapasiteettia ja palveluita koskevaan tietoa ja mahdollisesti automaattisen junien operointiin rajatulla alueella.

Suomen rautateiden toiminta- ja kilpailukyky vaatii Digiradan tavoitteiden toteutumista.

Digiradan vaikutukset ulottuvat laajalle parantaessaan raideliikenteen kilpailukykyä. Hankkeen kehitystyön yhteydessä syntyville innovaatioille voi avautua kansainvälisiä markkinoita.

Digirata on selvitysvaiheessa ja sen toteutuksesta päätetään myöhemmin. LVM vetää hankkeen ohjausryhmää. Väylä ja Finrail toimivat hankejohdossa kumppanuudessa. Digirataa toteutetaan yhdessä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa

Tekoja ympäristön puolesta

Älykäs liikenteenohjaus tukee raideliikenteen markkinaosuuden kasvua, mikä auttaa Suomea CO2-päästöjen vähentämisessä. Sujuva ja täsmällinen rautatieliikenne vähentää myös rautatieliikenteen omia päästöjä.

Kun Finrail tuottaa maailman turvallisinta ja edistyksellisintä rautatieliikenteen ohjausta, voi koko Suomi paremmin.