Hyppää pääsisältöön
Viranomaisyhteystyö

Häiriönhallinta yhdessä viranomaisten kanssa

Tieliikennekeskukset tiedottavat tieliikenteen häiriötilanteista liikennetiedottein. Liikennetiedotteet esitetään yhtiön verkkopalvelussa ja ne välitetään radioille ja kaupallisille palveluntuottajille.

Tieliikennekeskusten rooli häiriönhallinnassa on tukea tiellä tapahtuneen liikenneonnettomuuden pelastustoimia, poistaa onnettomuudesta aiheutuvia häiriöitä sekä ohjata liikennettä ja tiedottaa siitä niin, että riski surannaisonnettomuuksille on mahdollisimman pieni, toiminta häiriöpaikalla on turvallista ja häiriöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Aktiivinen yhteistyö ja tiedonvaihto viranomaisten välillä ehkäisee lisäonnettomuuksien synnyn sekä varmistaa liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden tiestöllä.

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Tieliikenteen turvallinen ja sujuva arki on monen toimijan yhteispeliä. ITM Finlandin tärkeitä kumppaneita sidosryhmäyhteistyössä ovat liikenteen ohjauspalveluiden järjestämisestä vastaava, strateginen kumppani Väylävirasto, ELY-keskukset, Poliisi, alueelliset pelastuslaitokset, Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, liikenne- ja viestintävirasto Traficom, teiden hoito- ja rakennusurakoitsijat sekä kaupungit ja joukkoliikennetoimijat.