Hyppää pääsisältöön
orosmäki

Tietunnelit

Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään tunneleiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa erityistä huomiota turvallisuusasioihin. Tunnelit pyritään rakentamaan ja varustelemaan siten, että tunneleissa ajavien turvallisuus ei vaarannu ja turvallisuuden taso vastaa mahdollisimman hyvin ympäröivän liikenneympäristön turvallisuustasoa. Huomiota kiinnitetään myös kunnossapitohenkilöstön työturvallisuuteen.

Yli 500 metristen TEN-tieverkolle sijoittuvien tunneleiden minimiturvallisuusvaatimukset tulevat niin sanotusta EU:n tunnelidirektiivistä. Tunnelidirektiivin vaatimuksia pyritään noudattamaan mahdollisimman pitkälle myös muulle maantieverkolle sijoittuvissa yli 500 metrisissä tietunneleissa ja soveltuvin osin myös lyhyemmissä tietunneleissa.

Tietunnelit

Suomen tiestöllä on tunneleita 22 kappaletta, joissa 20 on liikenteenohjauslaitteita.

Tunnelit, joissa on liikenteenohjauslaitteita:

Kuparivuori, ST189 (300 m), v. 1988
Hiidenkallio, Kehä II (480 m), v. 2000
Isokylä, VT1 (450 m), v.2003
Vuosaari, ST103 (1550 m), v. 2008
Revontuli, VT4 (230 m), v. 2008
Hepomäki, VT1 (235 m), v. 2009
Lakianmäki, VT1 (460 m), v. 2009
Tervakorpi, VT1 (600 m), v. 2009
Pitkämäki, VT1 (640 m), v. 2009
Orosmäki, VT1 (660 m), v. 2009
Karnainen, VT1 (2250 m), v. 2009
Lehmihaka, VT1 (290 m), v. 2009
Kivihaka, Hakamäentie, (320 m), v. 2011
Mestarintunneli, Kehä I (490 m), v. 2011
Hämeenlinna, VT3 (290 m), v. 2013
Markkinamäki, VT7 (480 m), v. 2014
Husula, VT7 (510 m), v. 2014
Kolsila, VT7 (170 m), v. 2014
Rantatunneli, VT12 (3330 m), v. 2016
Rasa-Ahomäki, VT7 (250 m), v. 2018