Hyppää pääsisältöön

Liikennevisio 2030

Älykkäillä palveluilla maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne

Uusi visio ja strategia ohjaavat liikenteenohjauskonserni TMFG:tä avoimeen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on liikenteen dataa hyödyntämällä auttaa liikennealan toimijoita uudenlaisten palvelujen luomisessa. Älykkäät ratkaisut lisäävät turvallisuutta ja sujuvuutta sekä säästävät ympäristöä niin henkilö- kuin tavaraliikenteessäkin.

TMFG:n näkemys tulevaisuuden liikenteestä kiteytyy liikennevisiossa, tavoitteessamme luoda kumppaneiden kanssa Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja vähäpäästöisin liikenne.

Tavoite on kunnianhimoinen, mutta välttämätön. Suomen liikenne on kansainvälisesti tehokasta ja laadukasta, mutta emme ole onnistuneet vähentämään esimerkiksi liikennekuolemia ja tieliikenteen päästöjä yhtä paljon kuin Ruotsi. Tekemistä siis riittää.

Työtä päästöjen pienentämiseksi

Globaalit megatrendit pakottavat parantamaan kehitystä. Liikenteen päästöjä on vähennettävä, jotta voimme saavuttaa Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän kunnianhimoisen tavoitteen puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen edellyttävät myös uusia liikenneratkaisuja.

Uusien ratkaisujen mahdollistajana toimiminen on uusi strateginen näkökulmamme. Sen ohella toteutamme perustehtäväämme tuottamalla turvallisen ja sujuvan liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluja.

Reaaliaikaisella liikennetiedolla uusia mahdollisuuksia

Toiset megatrendit avaavat mahdollisuuksia. Digitalisaatio tuo ulottuvillemme älykkäitä liikennepalveluja, joita emme vielä edes osaa kuvitella. Samalla ihmisten tapa liikkua muuttuu – liikennevälineiden omistamisen sijaan halutaan entistä enemmän ostaa liikkumisen palveluja. Jakamistalous saa voimaa tästäkin muutoksesta.

Älykäs liikenteenohjaus perustuu pitkälti liikenteen reaaliaikaiseen tilannekuvaan. Tietoon perustuvat palvelut antavat mahdollisuuden yhdistää erilaisia liikennemuotoja matkaketjuiksi. Ne mahdollistavat myös autonomiset ajoneuvot ja uudenlaiset liikkumismuodot. Uskomme, että olemme vasta tämän kehityksen lähtöpisteessä.

Panostukset sujuvaan liikenteeseen edistävät kestävää kehitystä

Edistämällä liikenteen ekosysteemin kehitystä ja älykkäiden liikennepalvelujen syntymistä TMFG tuottaa merkittäviä hyötyjä koko yhteiskunnalle.

 1. Liikenneturvallisuus paranee. Älykkäät liikenneratkaisut parantavat liikenteen turvallisuutta lisäämällä automatiikkaa ja vähentämällä inhimillisen tekijän osuutta sekä vapauttamalla liikenteenohjauksen työtä erityishuomiota vaativiin tehtäviin. Älykkään liikenteenohjauksen avulla voidaan esimerkiksi hälytysajoneuvot päästää sujuvammin perille.
   
 2. Liikenteen päästöt vähenevät. Sujuvat matkaketjut lisäävät julkisen liikenteen osuutta nopeuttamalla matkoja ja helpottamalla matkojen suunnittelua.
   
 3. Yritysten logistiikka tehostuu. Tehokkaat logistiset ketjut ovat tärkeä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä kovenevassa globaalissa kilpailussa.
   
 4. Kustannustehokasta liikkumista. Älykkäät liikennepalvelut lisäävät kilpailua, tuovat markkinoille uusia liikkumismuotoja ja mahdollistavat edullisimpien liikkumistapojen valinnan.
   
 5. Vientikelpoisten liikennepalveluiden synty saa vauhtia. Älykkäillä liikennepalveluilla on kasvavaa kysyntä globaalisti, koska samat megatrendit vaikuttavat kehitykseen kautta maailman.

TMFG:n strategia

Liikenteenohjauskonsernimme visiona, pitkän tähtäyksen tavoitteena, on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Tuohon pääsemiseksi pyrimme tarjoamaan maailman parasta liikenteenohjausta ja liikennetietoa.

Nopeasti kulkevia ihmisiä rautatieasemalla

Digitraffic - Tietoalusta ekosysteemin innovointiin

TMFG:n tavoitteena on luoda pysyvä tietoalusta liikenteen ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia.

TMFG julkisti st­ra­te­giansa - kohti maail­man tur­val­li­sinta, su­ju­vinta ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sintä lii­ken­nettä

TMFG julkisti uuden strategiansa ja liikennevision 2030 Toimiva liikenne, menestyvä Suomi -seminaarissa keskiviikkona 2.10. Strategian tavoitteena on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.

Sidsoryhmäseminaarissa puheenjohtaja Korhonen esiintymässä