Hyppää pääsisältöön

Strategia

Liikenteenohjauskonsernimme visiona, pitkän tähtäyksen tavoitteena, on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Tuohon pääsemiseksi pyrimme tarjoamaan maailman parasta liikenteenohjausta ja liikennetietoa. 

Kunnianhimoinen tavoite edellyttää uusiutumista sekä meiltä että muilta liikennealan toimijoilta. Luotamme kykyymme uudistua yhdessä. Uskomme, että pystymme yhdessä luomaan kansainvälisen tason osaamista siten, että liikenteen ekosysteemissä syntyy asiakkaille uusia palveluja. Samalla liikennealan toimijoille tarjoutuu kasvumahdollisuuksia ja jopa vientimarkkinoita. Näin ratkaisut hyödyttävät koko yhteiskuntaa. 

Visiota ja missiota toteutamme viiden strategisen painopisteen avulla:

1. Parannamme liikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

2. Mahdollistamme liikenteen palvelumarkkinoiden asiakaslähtöisen kehityksen yhdessä kumppaniemme kanssa.

3. Tehostamme liikenteenohjauksen palvelutuotannon prosesseja ja automaatiota.

4. Uudistamme osaamistamme sekä toimintamallejamme, ja kehitämme johtamiskäytäntöjämme.

5. Toimintaamme ohjaa yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Tuotamme palveluillamme arvoa koko yhteiskunnalle

TMFG tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluja sekä varmistaa liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vastuullisesti kaikissa liikennemuodoissa. Nämä palvelut tukevat kansalaisten liikkumista, vastaavat elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin ja tukevat turvallisuusviranomaisten toimintaa.

TMFG:lle pelintekijän rooli 

Uusi, älykäs liikenne edellyttää entistä älykkäämpää liikenteenohjausta ja liikennetietoa, jonka tuottajana TMFG:llä on poikkeuksellinen ainutlaatuinen mahdollisuus kahdestakin syystä.

Ainutlaatuinen yhdistelmä. TMFG:ssä yhdistyy kaikkien liikennemuotojen osaaminen, mikä tekee yhtiöstä kansainvälisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden. Se antaa meille edellytykset luoda asioita yhdessä tavalla, josta syntyy maailmanlaajuinen esikuva. Neutraalina toimijana voimme viedä kehitystä eteenpäin ja käynnistää aloitteita, joista kaupalliset toimijat voivat kehittää liiketoimintaa.

Vahvat kumppanuudet tavoitteen takana. TMFG:llä on vahvoja kumppaneita, joilla on samansuuntaiset tavoitteet. Lisäksi meidän on pidettävä ovet avoinna uusille kumppaneille ja oltava aktiivisia silloin kun näemme mahdollisuuksia tukea uusien palvelujen kehittymistä.

Digitraffic - Tietoalusta ekosysteemin innovointiin

TMFG:n tavoitteena on luoda pysyvä tietoalusta liikenteen ekosysteemin toimijoiden käyttöön. Tietoalusta yhdistää liikennepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden dataa ja auttaa solmimaan uusia kumppanuuksia.

Älyk­käil­lä pal­ve­luil­la maail­man tur­val­li­sin, su­ju­vin ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sin lii­ken­ne

Uusi visio ja strategia ohjaavat liikenteenohjauskonserni TMFG:tä avoimeen yhteistyöhön ja kumppanuuksiin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on liikenteen dataa hyödyntämällä auttaa liikennealan toimijoita uudenlaisten palvelujen luomisessa.

Ilmakuva Turun väylän ja kehä ykkösen liittymästä

TMFG julkisti st­ra­te­giansa - kohti maail­man tur­val­li­sinta, su­ju­vinta ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sintä lii­ken­nettä

TMFG julkisti uuden strategiansa ja liikennevision 2030 Toimiva liikenne, menestyvä Suomi -seminaarissa keskiviikkona 2.10. Strategian tavoitteena on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.

Sidsoryhmäseminaarissa puheenjohtaja Korhonen esiintymässä