Hyppää pääsisältöön
Rekkaliikennettä valtatiellä

ITM Finland ja Finrail mukaan parantamaan Suomen itärajan rajanylityspaikkojen liikenteen sujuvuutta

Traffic Management Finland -liikenteenohjauskonserniin kuuluvat ITM Finland ja Finrail ovat solmineet kumppanuussopimukset koskien Väyläviraston koordinoimia CBC-hankkeita, joissa kehitetään tulevina vuosina Suomen itärajan rajanylityspaikkojen infrastruktuuria.
 
ITM Finland on mukana kehityspartnerina Vaalimaalla, Imatralla, Vartiuksessa ja Raja-Joosepissa tieliikenteen teknisissä järjestelmissä, ja Finrail Imatralla ja Vartiuksessa rautatieliikenteen liikenteenohjausjärjestelmissä.
 
ITM Finlandin ja Finrailin lisäksi Väyläviraston koordinoimissa hankkeissa mukana ovat partnereina Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Senaatti-kiinteistöt, alueiden ELY-keskukset sekä Pietarin ja Leningradin alueen liikenteen kehittämislaitos.

Kehityshankkeet ovat osa Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelmaa

Kehityshankkeet ovat osa ENI CBC -ohjelmaa (The European Neighbourhood Instrument for Cross-Border Co-operation). Hankkeista jo tämän vuoden aikana aloitetaan Imatran, Raja-Joosepin, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen infrastruktuurin parantaminen. Esimerkiksi hankkeeseen kuuluva Vaalimaan rajanylityspaikka on Suomen itärajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka, jossa viime vuonna kirjattiin lähes 2,5 milj. rajanylitystä. Hankkeen myötä muun muassa Vaalimaan rajanylityspaikan tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitetään liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.
 
ENI CBC -yhteistyön päätavoitteina on tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä raja-alueilla, vastata yhteisiin haasteisiin esimerkiksi ympäristöasioissa ja terveyteen sekä rikollisuuden torjuntaan liittyvissä asioissa. Myös ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen sekä ihmisten välisten suorien yhteyksien ja yhteistoimintamallien parantaminen (people-to-people -yhteistyö) kuuluvat ohjelman tavoitteisiin. Lisätietoa löydät osoitteesta https://vayla.fi/rajanylityspaikat.