Hyppää pääsisältöön

Kapasiteetinhallinnalla tavoitellaan optimoitua rautatieliikennettä: Uuden järjestelmän toimittaa HaCon

Kapasiteetinhallinta on kokonaan uusi toiminto Finrail Oy:n palveluportfoliossa. Tavoitteena on varmistaa, että eri rautatieliikenteen harjoittajien suunnittelema junaliikenne toteutetaan rataverkolla muu junaliikenne ja ratatyöt huomioiden.  Palvelu laajenee ensi vuonna koskemaan Helsingin ja Ilmalan ratapihojen raidekapasiteetinhallintaa. Samalla lähtee käyntiin kapasiteetinhallinnan kokonaisjärjestelmäuudistus. Finrail Oy allekirjoitti 18.10.2019 saksalaisen HaConin kanssa sopimuksen kapasiteetinhallinnan tietojärjestelmän uudistamisesta. Projekti kulkee jatkossa nimellä Saaga.

Finrail Oy on tuottanut Väylälle rautatieliikenteen kapasiteetinhallinnan palvelut 1.1.2019 lähtien. Aiemmin kapasiteetinhallintaa on hoitanut Väylää edeltänyt Liikennevirasto. Jo ennen muutosta Finrail on vastannut rautatieliikenteen liikennesuunnittelusta, jonka tehtävänä on yhteensovittaa ratatyöt ja rautatieliikenne. Kapasiteetinhallinnan mukaantulo mahdollistaa kapasiteetinhallinnan, liikennesuunnittelun ja liikenteenohjauksen yhteistyön tiivistämisen ja entistä monipuolisempien palveluiden kehittämisen mm. ratakapasiteetin optimaalisen käytön tukemiseksi.

Kapasiteetinhallinta tarjoaa tasapuolisesti tilaa eri toimijoille

Kapasiteetinhallinnan tehtävä on mahdollistaa kaikille toimijoille tasapuolisesti tarvittava tila rataverkolta siten, että liikenne kulkee sujuvasti, täsmällisesti ja turvallisesti. Kapasiteetinhallinta yhteensovittaa konfliktitilanteessa eri operaattoreiden aikataulut ja liikenteelliset tarpeet.

Kapasiteetinhallinnalla varmistetaan, että liikenne voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla esimerkiksi tarkistaen, että yksiraiteisella rataosalla vastakkaisiin suuntiin kulkevien junien kohtaaminen on aikataulussa suunniteltu ominaisuuksiltaan sopivalle liikennepaikalle ja junan suunniteltu nopeus on realistisesti toteutettavissa. Rataverkon infrastruktuuri määrittelee reunaehdot sille, millaista kapasiteettia eri rataosille voidaan hakea ja myöntää.

Finrailin tavoitteena kapasiteetinhallinnassa on turvallisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja kilpailuneutraalisti toimiva rataverkko ja rautatieliikenne. Tulevaisuuden tavoitteena on hyödyntää rataverkon kapasiteettia nykyistä tehokkaammin ja pyrkiä ennakoimaan entistä paremmin liikenteen poikkeustilanteita. Tavoitteena on myös, että kapasiteetinhallintaan liittyvät työkalut ovat helppokäyttöisiä, joustavia ja asiakaslähtöisiä.

Kolme porrasta kapasiteetin hakemiseen

Operaattorit voivat hakea tarvitsemaansa kapasiteettia kolmessa eri portaassa. Vuosikapasiteetin hakemukset toimitetaan huhtikuussa, minkä jälkeen kapasiteetinhallinnassa yhteensovitetaan hakemusten aikataulutoiveet. Uudet aikataulut valmistuvat vuosittain alkukesästä ja astuvat voimaan joulukuussa.

Muutoshakemukset käsitellään kahden kuukauden välein kuusi kertaa vuodessa. Näissä hakemuksissa haetaan muutoksia jo päätettyihin vuosikapasiteetteihin. Kolmas hakemusporras sisältää kiireelliset kapasiteettihakemukset. Näitä hakemuksia saapuu viikoittain noin kaksi tuhatta, ja niitä käsitellään vuorokauden ympäri. Toimistoaikoina hakemusten käsittelystä vastaavat ratakapasiteettiasiantuntijat ja muina aikoina ympäri vuorokauden Finrailin rataliikennekeskus.

Yksikään juna ei kulje rataverkolla, ellei sille ole myönnetty kapasiteetinhallinnassa asianmukaista kapasiteettia. Liian riskialttiit ja muutosherkät kapasiteettihakemukset voidaan hylätä. Väylävirasto määrittelee periaatteet kapasiteetin jakamista varten sekä valvoo kapasiteetinhallinnan toimintaa ja tuloksia. Väylä ja Finrail ovat laatineet yhdessä ratakapasiteetin haun ohjeistuksen.

Uusi Saaga-järjestelmä tarjoaa entistä tehokkaampaa rataverkon käytön optimointia

”Finrail vastaa vuoden 2020 elokuusta lähtien Helsingin ja Ilmalan ratapihojen raidekapasiteetinhallinnasta. Nykyinen kapasiteetinhallinnan järjestelmä ei mahdollista toiminnon tuottamista. Olemme käynnistäneet kapasiteetinhallinnan järjestelmän kokonaisuudistuksen, johon sisältyvät sekä ratapihojen että linjakapasiteetinhallinnan toiminnot. Uudistuksella tavoitellaan ratapihatoimintojen tuottamisen lisäksi mm. rataverkon käytön optimointia, entistä paremman tilannekuvan tuottamista, liikennetilanteiden ennakointia ja konfliktien automaattista tunnistamista. Uusi järjestelmä kulkee nimellä Saaga”, kertoo johtaja Heidi Saarinen Finrailista.

Järjestelmäuudistus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe keskittyy järjestelmän uuden osion kehitykseen ja käyttöönottoon eli ratapihojen kapasiteetinhallinnan käyttöönottoon Helsinki-Ilmala-alueella. Uudistuksen toisessa vaiheessa luodaan uusi versio nykyisestä linjakapasiteetinhallintajärjestelmästä. Uusi SAAGA-järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.

 
 
 
Finrail ja HaCon allekirjoittivat sopimuksen Saaga-järjestelmästä 18.10.2019.