Hyppää pääsisältöön
Tieliikennekeskus, jossa tieliikenneohjaaja valvomassa sujuvaa liikennettä monitoreilta.

Vt 4 Oulu-Kemi: Uusi käyttöönotettava telematiikka parantaa liikenneturvallisuutta

Valtatie 4 Oulu-Kemi -parannushankkeessa tehdään mittavia investointeja myös älyliikenne- ja telematiikkajärjestelmiin. Niiden avulla seurataan, ohjataan, opastetaan ja sujuvoitetaan liikennettä. Samalla parannetaan liikenneturvallisuutta.

Vt 4:n parannushankkeeseen liittyen Oulun kohdalle Pohjantielle rakennetaan myös uusia telematiikka- eli liikenteenhallintajärjestelmiä olosuhteiden seurantaa ja liikenteen ohjausta varten. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM), liikenteen seurantakamerat, tiesääasemat sekä sähköiset nopeusrajoitus-, varoitus- ja tiedotusopastemerkit.

Valmistuttuaan uusi telematiikkajärjestelmä tarjoaa tienkäyttäjille aiempaa kattavammin tietoa mm. kelistä, liikenteestä ja liikenteen häiriöistä. Muuttuviin liikennetilanteisiin reagoidaan mm. vaihtuvin liikennemerkein, tiedotusopastein ja varareittien varrella myös liikennevalo-ohjauksin.

Ensimmäinen osa käyttöön ensi viikolla

Uudet laitteet ja liikenteenohjausjärjestelmät otetaan käyttöön vaiheittain. Ensi viikon (viikko 6) alkupuolella otetaan uusi telematiikka käyttöön Pohjantiellä Lintulan ja Iskon välisellä osuudella. Loppuosa valmistuu vuoden 2019 aikana.

Oulun seudulla operatiivista liikenteenhallintaa tehdään ITM Finlandin Oulun tieliikennekeskuksessa yhteistyössä Väylän, ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja poliisin kanssa.

- Uudet ja älykkäät järjestelmät parantavat liikenteen sujuvuutta, ennakoitavuutta ja liikenneturvallisuutta, kun tarvittaessa keliolosuhteet ja ruuhkat pystytään ottamaan huomioon nopeusrajoituksissa ja tiedottamaan häiriöistä tiedotusopasteissa, kertoo Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Näkyvämpää liikenteenohjausta

- Uuden telematiikan käyttöönoton myötä tulee voimaan myös uusi niitä ohjaava ohjauspolitiikka, kertoo ITM Finlandin Oulun tieliikennekeskuksen päällikkö Marika Saarenpää. Siinä määritellään nopeuksia ja infotekstejä ohjaavat raja-arvot, joita automatiikka hyödyntää tiesääanturien ja liikenteen automaattisten mittausasemien tuottamien tietojen perusteella.

Tienkäyttäjille uusi ohjauspolitiikka näkyy aktiivisempana tiedotusopasteiden käyttönä ja vaihtuvina nopeusrajoituksina sähköisissä nopeusrajoitusmerkeissä.

- Uuden ohjauspolitiikan toimivuutta seurataan alkuun tarkasti ja tarvittaessa sitä säädetään tehtyjen havaintojen ja palautteen perusteella, Marika Saarenpää toteaa.

Käynnissä oleva tietyömaa vaikuttaa vielä käytettäviin nopeusrajoituksiin ja uusi ohjauspolitiikka pystytään ottamaan käyttöön koko laajuudessaan kohteiden valmistuessa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Nopeusrajoitusmerkkien ja tiedotusopasteiden valvonta ja hallinta tapahtuu ITM Finlandin Oulun Tieliikennekeskuksessa. Ohjaukset merkeille tapahtuvat automatiikan avulla. Liikennepäivystäjät voivat kuitenkin esimerkiksi onnettomuustilanteissa ottaa merkit hallintaansa ja hoitaa ohjaukset käsin.

Osa isompaa kokonaisuutta

Nyt käyttöön otettava kokonaisuus on osa laajempaa Oulun kohdan pääteiden telematiikkajärjestelmää, jota on viime vuosina rakennettu Liikenneviraston kehittämishankkeiden ja ELY-keskuksen erillishankkeiden kautta.

“Laadukas liikenteenhallinta helpottaa matkan, sen ajankohdan, reitin ja kulkutavan valintaa. Tien varren sähköisillä järjestelmillä varmistetaan olosuhteiden mukainen liikenteen ohjaus matkan aikana. Kaiken tämän edellytyksenä on luotettava ja ajantasainen tilannekuva liikennejärjestelmästä, jota nyt rakennettavilla järjestelyilläkin edistetään”, ELY-keskuksen liikenteen hallinnasta vastaava Jani Huttula selventää.

Pohjantie on Huttulan mielestä hyvä kohde telematiikan ja älyliikenteen kehittämiseen, sillä se on Oulun kaupunkiseudun ja koko Pohjois-Suomen tärkein ja vilkkain tieyhteys.

ITM Finland on osa uutta valtion erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Oy:tä, joka on aloittanut 1.1.2019. TMF vastaa liikenteenohjauksesta ja -hallinnasta maalla, merellä ja ilmassa tytäryhtiöidensä Finrailin, ITM Finlandin, VTS Finlandin ja ANS Finlandin kanssa.

Lisätietoja:

Marika Saarenpää
Liikennekeskuspäällikkö, Oulun Tieliikennekeskus, ITM Finland
Puh. 029 450 7271
marika.saarenpaa@tmfg.fi

Lauri Kapanen
Projektipäällikkö, ITM Finland
Puh. 029 450 7179
lauri.kapanen@tmfg.fi

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Väylä
Puh. 029 534 3755
jukka.pakkila@vayla.fi

Jani Huttula
Liikenteenhallintavastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 029 503 8246
jani.huttula@ely-keskus.fi