Hyppää pääsisältöön

Master's Guide

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun. Liikkuessaan VTS-alueella alusten on ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä. Myös muita aluksia, jotka liikkuvat VTS-alueella, mutta eivät ole velvollisia osallistumaan VTS-palveluun, suositellaan kuuntelemaan kyseisen VTS-alueen tai -sektorin työskentelykanavaa.

Tarkemmat VTS-aluekohtaiset ohjeet on kuvattu alla olevissa Master’s Guideissa.

Archipelago VTS FI

Bothnia VTS FI

Hanko VTS FI

Helsinki VTS FI

Kotka VTS FI

Saimaa VTS FI

West Coast VTS FI

 

Suomenlahden pakolliseen ilmoittautumisjärjestelmään osallistuminen

Alukset, jotka ovat kooltaan 300 GT (Gross Tonnage) tai sen yli, ovat velvollisia osallistumaan Suomenlahden pakolliseen ilmoittautumisjärjestelmään, GOFREP:iin. Myös kooltaan alle 300 GT aluksia suositellaan kuuntelemaan liikennöintialueensa VHF-kanavaa.

Kooltaan alle 300 GT alukset ovat velvollisia ilmoittautumaan GOFREP:iin erityistapauksissa. Näitä erityistapauksia ovat:

  • alus on ohjailukyvytön
  • aluksen ohjailukyky on rajoitettu
  • alus ankkuroi reittijakojärjestelmän alueella
  • aluksen navigointilaitteissa on puutteita

Tarkempi ohjeistus löytyy alla olevasta Master’s Guidesta.

GOFREP

 

Ahvenanmeren eteläinen reittijakojärjestelmä

Ahvenanmeren eteläisessä reittijakojärjestelmässä ei ole ilmoittautumisjärjestelmää, mutta alueen liikennettä valvotaan. Tarkempi ohjeistus löytyy alla olevasta Master’s Guidesta.

Åland Sea TSS