Hyppää pääsisältöön

Hae

Finrail Oy

Finrail - Vihreä rautatieliikenne

Finrail Oy vastaa omalta osaltaan vuosittain yli 500 000 junan ja 80 miljoonan matkustajan turvallisesta ja sujuvasta matkanteosta.

Finrail Oy:n palvelujen ydintä ovat rautateiden liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen sovittamiseksi, käyttökeskustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut. Finrailissa  työskentelee noin 470 työntekijää  usealla paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Toimintaa ohjaavat turvallisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito.

Turvallisuus on yksi Finrailin arvoista ja toiminnan lähtökohta. Turvallisuudesta huolehtiminen ja turvallisen rautatiemaailman eteen työskenteleminen on osa jokapäiväistä työtämme. Turvallisuuskulttuuri edellyttää koko henkilökunnan aktiivisuutta, yhdessä tekemistä sekä vastuuta oman toimintansa turvallisuudesta.

Turvallisuustason ylläpitäminen ja kehittäminen on Finrailin toimintaedellytys. Finrailin turvallisuustoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä vahinkoja rautatieympäristössä liikkuessa sekä turvata rautatieliikenteen keskeytymättömyys ja häiriöttömyys. Tehtävämme on varmistaa, että matkustajat ja tavaraliikenne pääsevät määränpäähänsä turvallisesti.

Rautatieliikenteen kokonaisvaltainen turvallisuus vaatii myös vahvaa yhteistyötä alan eri toimijoiden välillä. Rautatieturvallisuuteen liittyen Finrail tekee yhteistyötä Väyläviraston, Traficomin, Onnettomuustutkintakeskuksen sekä muiden rautatiealan toimijoiden kanssa.

Väylävirasto ostaa liikenteenohjaus-, matkustajainformaatio- ja liikennesuunnittelupalvelut Finrail Oy:ltä. Väylävirasto ostaa myös Finrail Oy:n tytäryhtiö Finlogic Oy:ltä sähköradan käyttökeskuspalvelun.

Lisäksi Finrail tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita muun muassa kaikille rautatiealan toimijoille.