Hyppää pääsisältöön

Hae

Ratatyömaa työkoneineen ilmasta kuvattuna

Kapasiteetinhallinta ja liikennesuunnittelu

Kapasiteetinhallinta

Rautateiden kapasiteetinhallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että eri rautatieliikenteen harjoittajien suunnittelema junaliikenne pystytään toteuttamaan rataverkolla kaikki muut  junat ja ratatyöt huomioiden.

Kapasiteetinhallinnalla varmistetaan, että esimerkiksi yksiraiteisella rataosalla vastakkaisiin suuntiin kulkevien junien kohtaukset on aikatauluissa suunniteltu ominaisuuksiltaan sopiville liikennepaikoille, jotta liikenne voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Rataverkon infrastruktuuri määrittelee reunaehdot sille, millaista kapasiteettia eri rataosille voidaan hakea ja myöntää.

Väylävirasto määrittelee periaatteet kapasiteetin jakamista varten. Finrail jakaa kiireellistä ratakapasiteettia sekä tekee säännöllisen liikenteen hakemusten yhteensovittamista säännöllisen liikenteen vuosihakemuksissa ja muutosajankohdissa näiden periaatteiden mukaisesti.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun tehtävänä on yhteensovittaa valtion rataverkon ratatyöt ja rautatieliikenne.

Liikennesuunnittelu aikatauluttaa ja suunnittelee ratatöiden työraot huomioiden junien nopeudet, etäisyydet, kohtaamiset ja pysähdykset suhteessa liikenteeseen. Tavoitteena on saada kokonaisuus toimimaan turvallisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä varmistaa ratatöiden ja liikenteen sujuvuus minimoimalla häiriöt.

Varsinaisen liikennesuunnittelutyön lisäksi liikennesuunnittelijat käsittelevät ratatöihin liittyvät sähköradan sähkönsyötön jännitekatkot.

Liikennesuunnittelusta vastaa tällä hetkellä yhdeksän liikennesuunnittelijaa neljällä liikennesuunnittelualueella Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kouvolassa.

Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä Väyläviraston, urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.