Hyppää pääsisältöön

Hae

Master's Guide

Alusliikennepalveluun osallistuminen

Alukset, joiden suurin pituus on vähintään 24 metriä, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun. Liikkuessaan VTS-alueella alusten on ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä. Myös muita aluksia, jotka liikkuvat VTS-alueella, mutta eivät ole velvollisia osallistumaan VTS-palveluun, suositellaan kuuntelemaan kyseisen VTS-alueen tai -sektorin työskentelykanavaa.

Tarkemmat VTS-aluekohtaiset ohjeet on kuvattu alla olevissa Master’s Guideissa.

Master’s Guidet tulevat päivittymään 1.10.2019. Keskeisin muutos koskee englannin kielen käyttöä ensisijaisena VTS-kielenä Suomen rannikon VTS-alueilla 1.10.2019 alkaen.

Archipelago VTS FI (Päivitetty 20.06.2019)

Bothnia VTS FI  (Päivitetty 22.07.2019)

Hanko VTS FI (Päivitetty 17.05.2019)

Helsinki VTS FI (Päivitetty 17.05.2019)

Kotka VTS FI (Päivitetty 17.05.2019)

Saimaa VTS FI (Päivitetty 13.06.2019)

West Coast VTS FI (Päivitetty 17.05.2019)

 

Suomenlahden pakolliseen ilmoittautumisjärjestelmään osallistuminen

Alukset, jotka ovat kooltaan 300 GT (Gross Tonnage) tai sen yli, ovat velvollisia osallistumaan Suomenlahden pakolliseen ilmoittautumisjärjestelmään, GOFREP:iin. Myös kooltaan alle 300 GT aluksia suositellaan kuuntelemaan liikennöintialueensa VHF-kanavaa.

Kooltaan alle 300 GT alukset ovat velvollisia ilmoittautumaan GOFREP:iin erityistapauksissa. Näitä erityistapauksia ovat:

  • alus on ohjailukyvytön
  • aluksen ohjailukyky on rajoitettu
  • alus ankkuroi reittijakojärjestelmän alueella
  • aluksen navigointilaitteissa on puutteita

Tarkempi ohjeistus löytyy alla olevasta Master’s Guidesta.

GOFREP

 

Ahvenanmeren eteläinen reittijakojärjestelmä

Ahvenanmeren eteläisessä reittijakojärjestelmässä ei ole ilmoittautumisjärjestelmää, mutta alueen liikennettä valvotaan. Tarkempi ohjeistus löytyy alla olevasta Master’s Guidesta.

Åland Sea TSS  (Päivitetty 24.06.2019)