Skip to main content
Airtrafficcontrollertower

ANS Finland - Kontrollen av användningen av det finländska luftrummet

Air Navigation Services Finland, ANS Finland, ansvarar för kontrollen av användningen av det finländska luftrummet samt för flygvägs- och flygtrafiktjänsterna på flygplatserna i Finland.

Vi ansvarar även för att enligt de internationella kraven planera och upprätthålla den infrastruktur och de system som flygtrafiktjänsten behöver.

Vår kundkrets består av flygplatser, den kommersiella luftfarten, den statliga och den militära luftfarten samt den allmänna luftfarten och flygskolor.