Skip to main content

Kontaktuppgifter

Vårt huvudkontor ligger på Helsingfors-Vanda flygplats på adressen Pilotvägen 1 B, 01530 Vanda.
Se läget i tjänsten Google Maps.

Air Navigation Services Finland Oy
Postadress: PB 157, 01531 Vanda
Växel: +358 20 4284 010 kl. 8–16

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)ansfinland.fi
info(at)ansfinland.fi – kommunikation, förfrågningar
ans(at)ansfinland.fi – officiella ärenden
invoices(at)ansfinland.fi

FO-nummer 2767840-1
VAT FI27678401

Faktureringsuppgifter

Air Navigation Services Finland Oy använder Baswares elektroniska faktureringstjänst för att göra inköps- och faktureringsprocesserna snabbare. Vi ber att ni i första hand skickar fakturorna elektroniskt.

Nätfakturaoperatören är Basware. Nätfakturaadressen är 003727678401 och förmedlarkoden är BAWCFI22.

Om företaget inte har möjlighet att sända oss nätfaktura, bör pappersfakturan skickas till addressen:

Air Navigation Services Finland Oy
2767840-1
PL 8
FIN-80020 Kollektor Scan