Skip to main content
Kaksi junaa asemalla ja mies sekä nainen aseman laiturilla odottamassa junaa

Finrail i korthet

Finrail Oy tillhandahåller tjänster för styrning och ledning av järnvägstrafiken. Trafikstyrning på järnvägarna, trafikplanering för att samordna banarbetet och trafiken, driftcentralsverksamhet och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor är centrala tjänster på Finrail.

Varje år ansvarar Finrail för sin del för att över 500 000 avgångar med sammanlagt 80 miljoner passagerare kan ske tryggt och smidigt.

Finrail har ca 460 anställda på 9 orter. 

Grundläggande värden inom verksamheten är säkerhet, ansvarsfullhet, kundfokus och gedigen yrkeskunskap.

Trafikledsverket köper trafikstyrnings-, passagerarinformations- och trafikplaneringstjänster av Finrail Oy. Trafikledsverket köper också driftcentralstjänster för elbanorna av Finrail Oy:s dotterbolag Finlogic Oy.

Dessutom tillhandahåller Finrail export- och utbildningstjänster bland annat för aktörerna i järnvägsbranschen.

Finrail Oy ingår i koncernen Traffic Management Finland.

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

 • Pertti Saarela, verkställande direktör
 • Sanna Järvenpää, operativ direktör 
 • Mikko Natunen, direktör, trafikledning system
 • Heidi Saarinen, direktör, transportsystem, kapacitet kontroll, passagerareinformation
 • Tero Kossila, SQE direktör
 • Tiina Häyhä, HR direktör
 • Timo Nieminen, utvecklingsdirektör
 • Ville Tervola, ekonomidirektör
 • Johanna Majamäki, kommukationchef

Styrelse:

 • Styrelsens ordförande: Pertti Korhonen
 • Styrelsemedlem: Olli Nastamo, Yrjö Poutiainen och Ilkka Virtanen