Skip to main content

Passagerarinformationstjänster

Finrail producerar landstäckande passagerarinformationstjänster för järnvägstrafik på skärmar och informationsenheter på tågstationer och perronger.

Finrails passagerarinformationstjänster ansvarar för att uppgifter om tidtabeller, spårangivelser samt stationsmeddelanden sker vid rätt tidpunkter och har korrekt innehåll. Finrails passagerarinformation når hundratusentals tågpassagerare dagligen i hela Finland.

Passagerarinformationen riktar sig till passagerare och innefattar information om tågtrafik, tidtabeller och möjliga störningar. Finrail tillhandahåller passagerarinformation över hela landet vid totalt 180 stationer. Meddelandena ges huvudsakligen på finska och svenska. Vid större stationer finns meddelandena också tillgängliga på engelska. Meddelandena för tjänster mot Ryssland ges också på ryska.

Det finska trafikverket (Liikennevirasto - Trafikverket) upphandlar passagerarinformationstjänster från Finrail Ltd. Det finska trafikverket äger systemen och ansvarar för att utveckla dem.