Skip to main content

Säkerhet

Säkerhet är ett av Finrails värden och ligger till grund för verksamheten.

Att se till att järnvägarna är trygga är en del av vårt dagliga arbete. Detta kräver aktivitet och samarbete av hela personalen samt ansvarstagande för tryggheten hos den egna verksamheten.

Att bibehålla och utveckla säkerhetsnivån är en verksamhetsförutsättning för Finrail. Målet för Finrails säkerhetsarbete är att förebygga olyckor i järnvägsmiljön samt att trygga oavbruten järnvägstrafik utan störningar. Vårt uppdrag är att säkerställa att passagerare och godstrafik tryggt anländer till sin destination.

Den helhetsmässiga säkerheten inom järnvägstrafiken kräver även nära samarbete med de olika aktörerna inom branschen. Inom järnvägssäkerhet samarbetar Finrail med Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Olycksutredningscentralen och övriga aktörer inom järnvägsbranschen.