Skip to main content
Ilmakuva valtatiestä ja sen liittymistä.

ITM Finland i korthet

Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) ansvarar för ledningen av vägtrafiken på de finländska landsvägarna dygnet runt, alla dagar på året.

ITM Finland tillhandahåller och utvecklar tjänster som bidrar till en säker och smidig trafik på vägnätet alla dagar på året.

Den kontinuerliga utveckling av tjänsterna och investeringarna säkerställer att så är fallet även i framtiden.

De tjänster som ITM Finland tillhandahåller omfattar bl.a. lösningar för den operativa trafikstyrningen vid vägtrafikcentralerna, tekniska system i vägtunnlar och växlande skyltar på landsvägar, system för väglag samt datateknik och -kommunikation i anslutning till ovan nämnda delområden. Utöver dessa tillhandahåller ITM Finland en stor mängd öppna och aktuella data om trafiken och vägförhållandena som står till förfogande för alla.

De cirka 70 experterna på ITM Finland arbetar ansvarsfullt och i nära samarbete med sitt breda nätverk av samarbetspartner. Av dessa kan bland de viktigaste nämnas

Kommunikationsministeriet, Trafikledsverket, Traficom, NTM-centralerna, polisen, räddningsverken, Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, entreprenörer och aktörer inom kollektivtrafiken samt ett flertal företag och tjänsteleverantörer.

ITM Finland har vägtrafikcentraler i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. 

Intelligent Traffic Management Finland Ab är en del av koncernen Traffic Management Finland

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

•Aapo Anderson, verkställande direktör
•Riku Suursalmi, operativ direktör 
•Juha-Matti Muikku, säkerhetschef, enhetschef
•Markus Nilsson, enhetschef
•Harri Seppinen, enhetschef
•Saija Kaukonen, ekonomichef
•Mika Jaatinen, enhetschef
•Jani Laiho, enhetschef
•Jukka Värri, enhetschef
•Sakari Lindholm, enhetschef

Styrelse:

  • Styrelsens ordförande:  Pertti Korhonen
  • Styrelsemedlem: Karri Salminen, Mari Puoskari och Ilkka Virtanen