Skip to main content

Säkerhetsradio

Enligt de internationella bestämmelserna ska varje strandstat ha en kustradiostation som ansvarar för sjöfartens säkerhetsradiokommunikation. I Finland är denna nationella kustradiostation Turku Radio, som är förlagd till Västra Finlands sjötrafikcentral.

Turku Radio har ansvaret för all säkerhetsradiokommunikation längs Finlands kustområden och stationen ger vid behov stöd åt Gränsbevakningsväsendet för nödradiokommunikationen samt ombesörjer sjöfartens säkerhetsradiokommunikation, som omfattar bland annat sjöfartsvarningar samt väderleks- och ismeddelanden till sjöfarare. Centralerna stöder isbrytarnas arbete genom att förmedla fartygs- och ruttinformation.

Turku Radio

UTC BROADCAST

0233 NAVIGATIONAL WARNINGS

0633 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS

0803 POSITIONS OF ICEBREAKERS

1033 NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

1433 NAVIGATIONAL WARNINGS

1833 WEATHER FORECAST, NAVIGATIONAL WARNINGS, ICE REPORT

2233 NAVIGATIONAL WARNINGS 

WEATHER MESSAGES

0633, 1833
Including wave height information in the Northern Baltic and Sea of Bothnia 0233, 0633, 1033, 1433,1833, 2233

Navigational warnings
0233, 0633, 1033,1433, 1833, 2233 in English. On request in Finnish and/or Swedish.

Ice Reports
1033, 1833 In English. Including positions of icebreakers
0803 icebreaker positions only