Skip to main content
Landing

Flygledarnas arbetsnedläggelse påverkar inte flygtrafiken

Flygledarnas förening Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry (SLJY) har meddelat sin avsikt att genomföra en arbetsnedläggelse fredagen den 4 januari 2019. Arbetsnedläggelsen inleds kl. 15.00 och avslutas efter två timmar kl. 17.00.

Arbetsnedläggelsen påverkar inte flygtrafiken eftersom flygtrafiktjänstuppgifterna sköts av chefer under arbetsnedläggelsen.
Enligt SLJY:s meddelande fortsätter stridsåtgärderna efter detta på torsdagar kl. 13.00–15.00 tills man når fram till ett avtal vid förhandlingarna. Dessa stridsåtgärder påverkar inte heller passagerarna.

-    Säkra, fungerande och pålitliga flygförbindelser är nödvändiga för Finland och ekonomin. ANS Finland är berett att göra allt det kan för att vid alla tillfällen säkerställa en oavbruten produktion av och tillgång på tjänsten, som är viktig för det finländska samhället och dess funktion. Vi har kommit med förslag som följer den allmänna linjen och är redo att förhandla i konstruktiv anda. Hoppas att man snart hittar en ansvarsfull lösning vid förhandlingarna, säger Raine Luojus, vd för ANS Finland.

Bakgrund

Flygledarnas kollektivavtal, som ingåtts mellan arbetsgivarföreningen för servicebranscherna Palvelualojen työnantajat PALTA ry och SLJY, upphörde att gälla den 30 november 2017. SLJY utlyste övertidsblockad och förbud mot skiftesbyte i februari 2018.

Förhandlingarna om ett nytt avtal har pågått sedan oktober 2017. SLJY har fått flera lösningsförslag enligt den allmänna linjen. Förlikningsmöten på riksförlikningsmannens byrå inleddes fredagen den 28 december 2018.

ANS Finland sysselsätter sammanlagt cirka 290 flygledare, varav cirka 210 är medlemmar i SLJY.

Mer information om förhandlingarna: www.palta.fi
Tidtabellerna för flygtrafiken på Finavias webbplats: www.finavia.fi