Skip to main content
Juko Hakala

Juko Hakala verkställande direktör för Traffic Management Finland-koncernen

Ekonomie magister Juko Hakala har utsetts till verkställande direktör för Traffic Management Finland-koncernen. Han fungerar även som ordförande för koncernledningen och som styrelseordförande i dotterbolagens styrelse.

Juko Hakala har en gedigen bakgrund inom informationsteknik och företagsledning. Han har tidigare verkat som verkställande direktör på Affecto Oyj samt innehaft ett flertal ledande befattningar på Accenture. 

"Koncernens mål är att svara mot samhällets och kundernas föränderliga behov. Vid sidan av att säkerställa en trygg och smidig daglig trafik är koncernens uppgift att underlätta uppkomsten av nya digitala mobilitets-och logistiktjänster. Att på ett säkert sätt samla in, förvalta och tillhandahålla trafikrelaterad information för användning i transportens ekosystem är en central del av koncernens roll. Juko Hakala har en lång och gedigen erfarenhet av att utveckla och tillhandahålla krävande digitala servicesystem inom allt från patientsystem i hälsovården till medietjänster som används av miljontals konsumenter”, konstaterar koncernens styrelseordförande Pertti Korhonen.

"Säker och smidig trafik i alla dess olika former utgör ryggraden i vårt samhälle. Trafikvolymer, -former och -teknologier utvecklas snabbt och på motsvarande sätt ökar behovet av en allt effektivare hantering av den miljöpåverkan utvecklingen för med sig. Jag är entusiastisk över möjligheten att ansluta mig till de kompetenta teamet på Traffic Management Finland och inspireras av möjligheten att skapa mervärde för aktörer i vår trafik genom utveckling av trafikinformation, trafikledning och digitala plattformslösningar”, konstaterar Juko Hakala.

Hakala inleder sitt arbete 21.1.2019.

Intervjuförfrågningar: kommunikationschef Johanna Majamäki, johanna.majamaki@tmfg.fi