Skip to main content
Mikko Saariaho vaikuttavuusjohtaja

Mikko Saariaho blir påverkningsdirektör vid TFMG 

Mikko Saariaho har utnämnts till påverkningsdirektör (Chief Impact Officer) vid Traffic Management Finland Group (TFMG) från och med den 1 september 2019. Hans uppgift är att öka företagets påverkningsmöjligheter och att stöda trafikmarknaden i dess brytningsskede. Påverkningsdirektören ansvarar också för företagets kommunikation, samarbete med intressegrupper samt för strategiprocessen vid TMFG. Påverkningsdirektören är medlem i TFMG:s ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Juko Hakala.

Mikko Saariaho flyttar till TFMG från HKScan inom livsmedelsbranschen, där han har verkat som direktör för kommunikation och hållbar utveckling. Han har tidigare arbetat bl.a. som Finavias kommunikationsdirektör och har dessutom erfarenhet från mediabranschen. 

”Påverkningsdirektör Mikko Saariaho intar en helt ny nyckelroll inom företaget. Parallellt med en smidig och säker trafikstyrning är vårt centrala mål att möjliggöra en brytning i trafikbeteendet och att producera nytta för det finländska samhället, trafikanterna och näringslivet på ett ur natursynvinkel hållbart sätt. Påverkningsdirektören har en central roll för att förverkliga företagets strategi och att föra den framåt. Han förstärker våra möjligheter att helhetsmässigt dirigera och kommunicera resultaten av företagets påverkningar. Jag önskar Mikko varmt välkommen att utföra ett viktigt arbete på detta strategiskt centrala område”, säger verkställande direktören vid TFMG, Juko Hakala.

”Finland är bland de första i världen att sammanföra styrningen av alla trafikformer till samma företag.  Därför erbjuder TFMG:s expertis, ihopsamlade trafikdata samt lösningar en unik möjlighet att utveckla hela trafiksystemet.  Företaget betonar starkt nya kundorienterade tjänster och faciliterar ny affärsverksamhet. Arbetet förutsätter aktiv samarbete i ekosystemet.  Jag erbjuder till detta arbete min kompetens som betonar växelverkan. Jag väntar ivrigt på att få inleda arbetet och att bygga nytt på ett område som har en så här omedelbar koppling till medborgarnas och samhällets välfärd” säger Mikko Saariaho.


Mer information:

Mikko Saariaho
påverkningsdirektör
Traffic Management Finland Group
från och med den 1 september 2019
tfn 040 053 8352