Skip to main content
Kuvituskuva

Traffic Management Finlands vd byts ut

Trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Ab:s verkställande direktör byts ut. Den nuvarande verkställande direktören Juko Hakala och bolagets styrelse har kommit överens om att Hakala avslutar sin anställning som verkställande direktör 27 augusti.

Styrelsens ordförande Pertti Korhonen är tillsvidare bolagets ställföreträdande verkställande direktör.

”Juko Hakala har under detta år utvecklat trafikstyrningskoncernen starkt framåt. Bolagets strategiarbete har fortskridit enligt planerna, och vi har under början av året målmedvetet byggt upp en grund för skapande av nya trafiktjänster samt för vidareutveckling av en hållbar trafik ur miljösynpunkt. Genom ett för företaget lämpligt ledarskap vill vi säkerställa en fortsatt gynnsam utveckling. I samförstånd med Juko har vi kommit överens om bytet, och vi tackar honom för det arbete han har gjort för trafiken i Finland”, säger Traffic Management Finlands styrelseordförande och ställföreträdande verkställande direktör Pertti Korhonen.

Processen för valet av en ny verkställande direktör har påbörjats.

Ytterligare information:
Pertti Korhonen, styrelseordförande, Traffic Management Finland Group


 Kontaktbegäran:

Traffic Management Finland Group, kommunikationschef Johanna Majamäki
tfn 040 – 843 1087