Skip to main content
Janne Lautanala

Vi bygger upp TMFG:s roll som en aktör som skapar möjligheter på trafikmarknaden – Janne Lautanala utnämnts till ekosystem- och teknologidirektör

Janne Lautanala har utnämnts till ekosystem- och teknologidirektör vid Traffic Management Finland Group (TFMG) från och med den 1 augusti 2019. Han ansvarar för trafikstyrningsbolagets teknologi- och ekosystemutveckling. Ansvarsområdet täcker planeringen, implementeringen och driften av helheten av ekosystemtjänster för trafiken, så att marknaden för trafikrelaterade affärsverksamhet kan växa.

Janne Lautanalas ansvarsområde omfattar planering, implementering och drift av en gemensam operativ digital arkitektur för TFMG, så att det blir möjligt att genomföra omvandlingen av verksamheten i vår trafikledningskoncern som en drivande kraft i sektorn och så att vi kan utnyttja möjligheterna till integration och synergieffekter mellan våra olika trafikformer fullt ut. Han ansvarar också för att skapa koncernsynergier genom välplanerade integrerade IT-tjänster.

Janne Lautanala är medlem i TFMG:s ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Juko Hakala.

Lautanala kommer till trafikstyrningsbolaget från Wärtsilä, där han arbetat i Singapore med titeln General Manager, Open Innovation. Han har en lång bakgrund inom IT och analys samt mångsidig erfarenhet av internationell affärsverksamhet i Norden, Asien, USA och Storbritannien.

”Vår gemensamma trafikstyrningskoncern grundades utgående från en stark vision om behovet att förstärka utvecklingen av ny affärsverksamhet i trafiksektorn. Smidig och trygg trafik är en förutsättning för ett välmående samhälle och för tillväxt inom affärslivet. Att utveckla ekosystemen i trafiken och utnyttja de möjligheter som tekniken erbjuder fullt ut spelar en viktig roll när det gäller att skapa nya trafiktjänster och affärsmöjligheter. Janne Lautanala har det kunnande som jobbet kräver”, säger verkställande direktör Juko Hakala.

Mer information:

Janne Lautanala, ekosystem- och teknologidirektör fr.o.m. 1.8.2019

Tfn: 040 772 5355

Etiketter