Skip to main content
Aurora älytie

Smartvägen Aurora

På riksväg 21 i Muonio finns den nio kilometer långa smartvägen Aurora, som med sina instrument är ett internationellt testområde för intelligent trafik och ett kompetenscentrum i arktiska förhållanden. På vägavsnittet testas och undersöks automatisering av trafiken och självkörande bilar.

Självkörande fordon antas så småningom fylla landsvägarna under de kommande decennierna. Med hjälp av automation tror man att trafiksäkerheten förbättras, trafikströmmarna blir smidigare och utsläppen från vägtrafiken minskar.

Intelligent Traffic Management Finlands smartväg Aurora är öppen för alla aktörer. Detta unika testområde för intelligent trafik i det arktiska området ger affärsmöjligheter för finländska och internationella företag.

Mer information: Sami Luoma, etunimi.sukunimi@tmfg.fi