Skip to main content
Tieliikennekeskus 4

Stöd för väghållningen

Vägtrafikcentralerna tar emot olika myndigheters och väganvändares anmälningar om sådant som kräver omedelbara åtgärder eller påverkar trafiksäkerheten samt observationer om vägarnas skick. Vägtrafikcentralerna förmedlar vid behov informationen till undershållsentreprenören.

Väganvändarna kan kontakta vägtrafikcentralen via Väganvändarens linje (tfn 0200 2100). Via linjen kan man anmäla sådant som utgör en risk för trafiken, som till exempel skadade vägar eller räcken. Väganvändarens linje finns även i applikationen 112 Suomi.