Skip to main content
co-operation

Störningshantering

Vägtrafikcentralerna informerar om störningar i vägtrafiken genom trafikmeddelanden. Trafikmeddelandena presenteras i bolagets nättjänst och förmedlas till radiokanaler och kommersiella serviceproducenter.

Vägtrafikcentralernas roll i störningshanteringen är att stödja räddningsåtgärderna vid vägtrafikolyckor, avlägsna störningar orsakade av olyckan samt styra trafiken och informera om detta så att risken för följdolyckor är så liten som möjligt, verksamheten på störningsplatsen är säker och störningen orsakar så lite olägenheter som möjligt.

Ett aktivt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna förebygger uppkomsten av fler olyckor och säkerställer trafiksäkerheten och smidigheten på vägarna.

I samarbete med myndigheterna

En säker och smidig vardag i vägtrafiken är ett samarbete mellan många aktörer. ITM Finlands viktiga partner i intressentsamarbetet är den strategiska partnern Trafikledsverket som ombesörjer trafikstyrningstjänster, NTM-centralerna, Polisen, de regionala räddningsverken, Nödcentralsverket, Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, vägarnas underhålls- och byggentreprenörer samt städer och kollektivtrafikaktörer.