Skip to main content
Tieliikennekeskus 2

Trafikinformation

Vägtrafikcentralerna samlar in data om väg- och trafikförhållanden från vägväderstationer, trafik- och väglagskameror samt trafikmätningsstationer (LAM). Denna information förädlas till bolagets webbplats (vägsituationstjänsten) och som information i text-TV som alla väganvändaren och andra som behöver informationen kan utnyttja. Trafikmeddelanden skickas även ut via radiokanaler samt mobiltelefoner och GPS-enheter.

Traffic Management Finland delar även med sig av öppen data om Finlands väg-, järnväg- och vattentrafik på www.digitraffic.fi.