Skip to main content
Tieliikennekeskus 2

Uppföljning av väglags- och trafikläget

Vägtrafikcentralerna samlar in anmälningar och data

Vägtrafikcentralerna tar emot väganvändarnas anmälningar om sådant som kräver omedelbara åtgärder eller påverkar trafiksäkerheten samt observationer om vägarnas skick och förmedlar vid behov informationen till den entreprenör som underhåller vägen. Väganvändarens linje (tfn 0200 2100) finns även i applikationen 112 Suomi.

Vägtrafikcentralerna samlar in data om väg- och trafikförhållanden från vägväderstationer, trafik- och väglagskameror samt trafikmätningsstationer (LAM). Denna information förädlas till bolagets webbplats (https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/) och som information i text-TV som alla väganvändaren och andra som behöver informationen kan utnyttja.

Traffic Management Finland delar även med sig av öppen data om Finlands väg-, järnväg- och vattentrafik på www.digitraffic.fi.