Skip to main content
Nopeasti kulkevia ihmisiä rautatieasemalla

Strategi

Visionen, det långsiktiga målet för vår trafikstyrningskoncern är att skapa världens tryggaste, smidigaste och miljövänligaste trafik i Finland. För att nå målet strävar vi efter att erbjuda världens bästa trafikstyrning och trafikdata.

Vårt ambitiösa mål förutsätter att både vi och andra aktörer inom trafikbranschen förnyar sig. Vi förlitar oss på vår förmåga att förnyas tillsammans. Vi tror att vi tillsammans kan skapa kunskaper på internationell nivå så att det i trafikekosystemet uppstår nya tjänster för kunderna. Samtidigt erbjuds aktörerna inom trafikbranschen tillväxtmöjligheter och rentav exportmarknader. Sålunda drar hela samhället nytta av lösningarna.

Visionen och missionen förverkligar vi med hjälp av fem strategiska insatsområden

  1. Vi förbättrar säkerheten och smidigheten samt miljövänligheten i trafiken.
  2.  Vi möjliggör en kundorienterad utveckling av servicemarknaden för trafiken tillsammans med våra partner.
  3.  Vi effektiverar processerna och automatiken inom serviceproduktionen gällande trafikstyrning.
  4. Vi förnyar vår kompetens och våra handlingsmodeller och vi utvecklar våra ledningsrutiner.
  5. Vår verksamhet styrs av den samhälleliga genomslagskraften.

Med våra tjänster producerar vi värde för hela samhället

TMFG tillhandahåller och utvecklar tjänster i anslutning till trafikstyrning och trafikhantering och säkerställer trafiksäkerheten och smidigheten i alla trafikformer på ett ansvarsfullt sätt. Dessa tjänster stöder medborgarnas rörelse, svarar på näringslivets transportbehov och stöder säkerhetsmyndigheternas verksamhet.

TMFG:s roll som speluppläggare

En ny, smart trafik förutsätter intelligentare trafikstyrning och trafikkunskap än tidigare och som producent av detta har TMFG av två orsaker en exceptionellt enastående möjlighet.

Enastående kombination. I TMFG förenas kunskap om alla trafikformer vilket gör företaget till en internationell enastående helhet. Det ger oss förutsättningar att tillsammans skapa på ett sätt som ger upphov till en världomspännande förebild. Som neutral aktör kan vi föra utvecklingen framåt och ta initiativ som kommersiella aktörer kan utnyttja för att utveckla affärsverksamhet.

Starka partnerskap bakom målet. TMFG har starka partner med mål som går i samma riktning. Dessutom ska vi hålla dörrarna öppna för nya partner och vi ska vara aktiva då vi ser möjligheter att stöda utvecklingen av nya tjänster.