Skip to main content
Pöydällä kannettavia tietokoneita ja henkilö, jonka kädet ovat kannettavan tietokoneen näppäimistöllä

Administration och ledning

Verkställande direktörer för koncernen och dotterbolagen:

 • Traffic Management Finland: Pertti Korhonen
 • Finrail Oy: Pertti Saarela
 • Air Navigation Services Finland Oy - ANS Finland: Raine Luojus
 • Vessel Traffic Finland Oy - VTS Finland: Rami Metsäpelto
 • Intelligent Traffic Management Finland Oy - ITM Finland: Aapo Anderson
Koncernens ledningsgrupp:
 • CEOs
 • CFO: Ilkka Virtanen
 • SQE direktör: Tero Kossila
 • HR direktör: Hanna Hovi
 • Chief Impact Director: Mikko Saariaho
 • Direktör: Sanna Reponen

Styrelsen

 • Styrelsens ordförande: Seija Turunen
 • Styrelsemedlem:  Sauli Eloranta, Juha Majanen, Kirsi Nuotto, Teemu Penttilä and Katriina Vainio
Dotterbolagens ledningsgrupper och styrelser presenteras på bolagens egna sidor.