Skip to main content

Världens smidigaste trafik med hjälp av smarta tjänster

Traffic Management Finland (TMF), som grundades 2019, styr trafiken till lands, till havs och i luften. De trafikdata som bolaget erbjuder hjälper företag att skapa nya mobilitetslösningar för människor och varor. Smarta trafikstyrnings- och trafikledningstjänster, aktuella trafikdata och kompetensen hos bolagets 1 100 yrkespersoner förbättrar trafiksäkerheten, gör trafiken smidigare och bidrar till att minska utsläppen. Traffic Management Finland främjar hållbar mobilitet.

Årsöversikt 2019

Strategi, centrala händelser under 2019 samt ansvarsöversikt.

Redogörelse för förvaltning och ersättningar 2019

Information om bolagets förvaltnings och styrsystem samt verkställande direktörens och styrelseledamöternas löner och ersättningar.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

En beskrivning av verksamheten år 2019 samt en sammanfattning av bolagets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.