Skip to main content

Master's Guide

Deltagande i fartygtstrafikservicen

Fartyg vars största längd är minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen. Fartyg som rör sig i VTS-området bör passa arbetskanalerna som används inom området samt följa reglerna som gäller trafikering i VTS-området. Det rekommenderas att även andra fartyg som rör sig i VTS-området, som inte är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen, passar arbetskanalen i VTS-området eller -sektorn i fråga.

Noggrannare instruktioner finns nedan i de regionspecifika VTS-guiderna.

Archipelago VTS SE (Uppdaterad 20.06.2019)

Bothnia VTS SE (Uppdaterad 22.07.2019)

Hanko VTS SE (Uppdaterad 17.05.2019)

Helsinki VTS SE (Uppdaterad 17.05.2019)

Kotka VTS SE  (Uppdaterad 17.05.2019)

Saimaa VTS SE (Uppdaterad 13.06.2019)

West Coast VTS SE (Uppdaterad 17.05.2019)

 

Deltagande i det obligatoriska rapporteringssystemet i Finska viken

Fartyg med en bruttodräktighet av 300 GT (Gross Tonnage) eller däröver är skyldiga att delta i det obligatoriska rapporteringssystemet för fartyg i Finska viken, GOFREP. Det rekommenderas att fartyg med en bruttodräktighet som understiger 300 GT skall också passa VHF-arbetskanalen i GOFREP-området i fråga.

Fartyg med en bruttodräktighet som understiger 300 GT bör göra anmälan om:

  • de inte är manöverfärdiga
  • de har begränsad manöverförmåga
  • de ligger till ankars i trafiksepareringssystemet
  • deras navigationsinstrument är i olag

Noggrannare instruktioner finns nedan i Master’s Guide.

GOFREP

 

South Åland Sea TSS

Det finns inte något rapporteringssystem i South Åland Sea TSS, men fartygstrafik bevakas i området. Noggrannare instruktioner finns nedan i Master’s Guide.

Åland Sea TSS  (Uppdaterad 24.06.2019)