Skip to main content
Meriliikennekeskus, jossa meriliikenneohjaaja katsoo seinällä avautuvaa isoa meriliikenteen tilannekuvaa.

VTS Finland i korthet

Vessel Traffic Services Finland Ab (VTS Finland) tillhandahåller fartygstrafikservice för handelssjöfarten och övrig sjötrafik samt upprätthåller verksamheten för säkerhetsradio.

VTS övervakar fartygstrafiken 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Dess uppgift är att säkerställa säker och smidig fartygstrafik och att skydda den marina miljön.

VTS informerar fartyg om annan trafik och uppgifter som påverkar fartygstrafikens säkerhet, såsom väder, isförhållanden och fel i säkerhetsanordningar. VTS reglerar också trafik och ger navigationsassistans vid behov. Dessutom upprätthåller företaget säkerhetsradioverksamheten vid Finlands kust samt nöd- och säkerhetsradioverksamheten i Saimenområdet.

I Finland ansvarar de tre VTS-centralerna inom VTS Finland för fartygstrafikservice. Centralernas övervakningsområden omfattar alla farleder för kustens handelssjöfart samt djupfarleden i Saimenområdet. Helsinki Traffic, som är verksamt vid Finska vikens sjötrafikcentral, övervakar dessutom det internationella havsområdet i Finska viken tillsammans med Ryssland och Estland.

Utöver internationellt samarbete, gör VTS-centralerna tätt samarbete med myndigheter, hamnar och övriga samarbetspartners. VTS bistår vid behov myndigheterna och övervakar efterlevnaden av lotslagen.

På VTS Finland arbetar nästintill 100 yrkespersoner inom sjöfart.

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen:

  • Rami Metsäpelto, verkställande direktör
  • Sari Talja, operativ direktör 
  • Jouni Patrakka, direktör
  • Jorma Timonen, säkerhetschef 
  • Kati Westerlund,  kvalitetschef
  • Hanna Linjos-Maunula, VTS-chef Västra Finlands sjötrafikcentral
  • Samu Koski, VTS-chef Finska vikens sjötrafikcentral
  • Antti Hallikainen, VTS-chef Saimaa VTS

Styrelse:

  • Styrelsens ordförande:  Pertti Korhonen
  • Styrelsemedlem: Päivi Söderholm, Kimmo Mäki och Ilkka Virtanen