Hyppää pääsisältöön
Meriliikennekeskus, jossa kaksi meriliikenneohjaajaa tarkastelemassa merikarttaa.

VTS Finland - Turvallista meriliikennettä

Meriliikenteenohjaus

Meriliikenteenohjaus tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. Alusliikennepalvelusta käytetään kansainvälistä nimeä VTS eli Vessel Traffic Service. Suomessa alusliikennepalvelusta vastaavat VTS Finlandin kolme VTS-keskusta. Keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

 

Tavoitteena turvallisempi meriliikenne

Alusliikennepalvelun tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta sekä edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.

Näihin tavoitteisiin päästäkseen VTS-keskukset toimivat ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Päivystyksen ansiosta alukset saavat kaikkina vuorokaudenaikoina matkansa varrella tiedotuksia aluksen turvalliseen kulkuun liittyvistä asioista sekä tarvitessaan navigointiapua. Lisäksi liikenteen järjestelyiden palvelutaso säilyy hyvänä.

 

Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Suomenlahden meriliikennekeskuksessa toimiva Helsinki Traffic valvoo Suomenlahden kansainvälistä merialuetta yhdessä Venäjän ja Viron kanssa. Yhteistyössä perustettu alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä GOFREP kattaa koko Suomenlahden kansallisia VTS-alueita lukuun ottamatta. Ahvenanmeren eteläisen reittijakojärjestelmän liikennettä valvoo Länsi-Suomen meriliikennekeskuksesta käsin Åland Sea Traffic.

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi VTS-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten, satamien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Saimaa VTS hoitaa hätä- ja turvallisuusradioliikenteen Saimaan alueella sekä välittää tiedot VTS-keskukseen ilmoitetuista hätätilanteista edelleen poliisille, pelastusviranomaisille ja muille yhteistyötahoille.

VTS antaa tarvittaessa avustusta viranomaisille ja valvoo luotsauslain noudattamista.

 

Kiwa Inspecta on 26.11.2018 myöntänyt meriliikenteenohjaukselle ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatin. Meriliikenteenohjauksen laadunhallintajärjestelmän tarkoitus on, että aluksille annettava alusliikennepalvelu, hätä- ja turvallisuusradiotoiminta sekä operatiivisen henkilöstön pätevyydet ja muu laadunhallintajärjestelmässä määritetty toiminta täyttävät niille kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut vaatimukset sekä ottavat huomioon muut kansainväliset koodit, suositukset ja ohjeistukset.

Näiden vaatimusten kautta meriliikenteenohjauksen tavoitteena on kaikin käytettävissä olevin keinoin parantaa meriliikenteenohjauksen valvontaan kuuluvilla vesialueilla tapahtuvan alusliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta, sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja ympäristöhaittoja.

Meriliikenteenohjauksen johto sitoutuu kehittämään toimintaansa ja arvioimaan säännöllisesti laatujärjestelmänsä vaikuttavuutta. VTS Finland tarjoaa henkilöstölleen miellyttävän ja turvallisen työympäristön.