Skip to main content
Thales signing at WATM

ANS Finland och Estonian Air Navigation Services (EANS) tecknar avtal med Thales för att tillhandahålla FINEST-programmet med ett gemensamt TopSky ATC-system

Thu, 03/14/2019 - 14:14

FINEST är ett bilateralt samarbetsprogram mellan Estonia EANS och ANS Finland. Som svar på kraven på ökad flygtrafik och krav på ett gemensamt europeiskt luftrum beslutade EANS och ANS Finland att stärka sitt samarbete ytterligare. Idag, på World ATM Congress, undertecknades ett avtal med Thales i syfte att fortskrida med FINEST-initiativet – för tillhandahållande av ett enda TopSky ATC-system som delas mellan Estland och Finland.

tie

Sportloven börjar! Hur förbereda sig för trafiken?

Mon, 02/18/2019 - 13:51

På fredagen den 15 februari startar sportlovssäsongen när lovet inleds för skolorna i södra Finland. I vägtrafiken innebär det att de kommande helgerna är livligare än vanligt. På järnvägarna fylls tågen av resande semesterfirare. 

Juko Hakala

Juko Hakala verkställande direktör för Traffic Management Finland-koncernen

Wed, 01/09/2019 - 15:29

Ekonomie magister Juko Hakala har utsetts till verkställande direktör för Traffic Management Finland-koncernen. Han fungerar även som ordförande för koncernledningen och som styrelseordförande i dotterbolagens styrelse.

TMF

Nya koncernen Traffic Management Finland ansvarar för trafikstyrningen och -ledningen av alla transportsätt

Wed, 01/09/2019 - 15:23

I början av 2019 inledde den statsägda trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Group sin verksamhet. Koncernen består av moderbolaget Traffic Management Finland Oy (TMF) och dess dotterbolag, vilka är indelade enligt trafikslag.

Landing

Flygledarnas arbetsnedläggelse påverkar inte flygtrafiken

Fri, 01/04/2019 - 14:11

Flygledarnas förening Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry (SLJY) har meddelat sin avsikt att genomföra en arbetsnedläggelse fredagen den 4 januari 2019. Arbetsnedläggelsen inleds kl. 15.00 och avslutas efter två timmar kl. 17.00.