Skip to main content
Janne Lautanala

Vi bygger upp TMFG:s roll som en aktör som skapar möjligheter på trafikmarknaden – Janne Lautanala utnämnts till ekosystem- och teknologidirektör

Mon, 07/29/2019 - 15:16

​​​​​​​Janne Lautanala har utnämnts till ekosystem- och teknologidirektör vid Traffic Management Finland Group (TFMG) från och med den 1 augusti 2019.

Neste Rally Finland

Neste Rally medför avvikande trafikarrangemang i Mellersta Finland 31.7–4.8.

Mon, 07/29/2019 - 09:04

Finlands deltävling i VM-rallyt, Neste Rally, körs 1–4.8.2019 i Jyväskylä. Den fyra dagar långa deltävlingen inverkar även på trafikarrangemangen i området och det lönar sig att bekanta sig med dessa på förhand. 

Mikko Saariaho vaikuttavuusjohtaja

Mikko Saariaho blir påverkningsdirektör vid TFMG 

Thu, 07/04/2019 - 18:06

Mikko Saariaho har utnämnts till påverkningsdirektör (Chief Impact Officer) vid Traffic Management Finland Group (TFMG) från och med den 1 september 2019. Hans uppgift är att öka företagets påverkningsmöjligheter och att stöda trafikmarknaden i dess brytningsskede. Påverkningsdirektören ansvarar också för företagets kommunikation, samarbete med intressegrupper samt för strategiprocessen vid TMFG. Påverkningsdirektören är medlem i TFMG:s ledningsgrupp och rapporterar till verkställande direktör Juko Hakala.

tieliikenne

Trafiken till SRK:s sommarmöte orsakar köer särskilt i Uleåborgsområdet 26.6–1.7

Mon, 06/24/2019 - 17:43

Cirka 80 000 personer väntas delta i SRK:s sommarmöte, som ordnas i Muhos den 28 juni–1 juli. Det är bra att förbereda sig på att det stora evenemanget ska orsaka köer i vägtrafiken.

Juhannuksen menoliikenne

Midsommaren i trafiken: Planera rutten och reservera tid för färden!

Thu, 06/20/2019 - 00:39

Räkna med köbildningar i midsommartrafiken. På många vägsträckor finns det mer trafik än på ett vanligt veckoslut och därför lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för resan. Den livligaste trafikdagen inför midsommaren är torsdagen den 20 juni och för returtrafiken den 23 juni. Om du under din färd inte kan undvika de värsta rusningstiderna, ta det lugnt: du hinner fram och kan fira midsommaren trots rusningar.

Thales signing at WATM

ANS Finland och Estonian Air Navigation Services (EANS) tecknar avtal med Thales för att tillhandahålla FINEST-programmet med ett gemensamt TopSky ATC-system

Thu, 03/14/2019 - 14:14

FINEST är ett bilateralt samarbetsprogram mellan Estonia EANS och ANS Finland. Som svar på kraven på ökad flygtrafik och krav på ett gemensamt europeiskt luftrum beslutade EANS och ANS Finland att stärka sitt samarbete ytterligare. Idag, på World ATM Congress, undertecknades ett avtal med Thales i syfte att fortskrida med FINEST-initiativet – för tillhandahållande av ett enda TopSky ATC-system som delas mellan Estland och Finland.

tie

Sportloven börjar! Hur förbereda sig för trafiken?

Mon, 02/18/2019 - 13:51

På fredagen den 15 februari startar sportlovssäsongen när lovet inleds för skolorna i södra Finland. I vägtrafiken innebär det att de kommande helgerna är livligare än vanligt. På järnvägarna fylls tågen av resande semesterfirare. 

Juko Hakala

Juko Hakala verkställande direktör för Traffic Management Finland-koncernen

Wed, 01/09/2019 - 15:29

Ekonomie magister Juko Hakala har utsetts till verkställande direktör för Traffic Management Finland-koncernen. Han fungerar även som ordförande för koncernledningen och som styrelseordförande i dotterbolagens styrelse.

TMF

Nya koncernen Traffic Management Finland ansvarar för trafikstyrningen och -ledningen av alla transportsätt

Wed, 01/09/2019 - 15:23

I början av 2019 inledde den statsägda trafikstyrningskoncernen Traffic Management Finland Group sin verksamhet. Koncernen består av moderbolaget Traffic Management Finland Oy (TMF) och dess dotterbolag, vilka är indelade enligt trafikslag.

Landing

Flygledarnas arbetsnedläggelse påverkar inte flygtrafiken

Fri, 01/04/2019 - 14:11

Flygledarnas förening Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry (SLJY) har meddelat sin avsikt att genomföra en arbetsnedläggelse fredagen den 4 januari 2019. Arbetsnedläggelsen inleds kl. 15.00 och avslutas efter två timmar kl. 17.00.